Home Header
-->

Disclaimer voor www.stalwouters.nl

Disclaimer voor www.stalwouters,nl
Stal Wouters , hierna te noemen Stal Wouters , verleent u hierbij toegang tot www.stalwouters,nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Stal Wouters behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.Beperkte aansprakelijkheid
Stal Wouters spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stal Wouters .
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stal Wouters nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stal Wouters .
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stal Wouters , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij de productie van deze website is, voorzover geen gebruik is van eigen fotomatreiaal, gepoogd alleen foto's en afbeeldingen te gebruiken die in de "public domain" te verkrijgen zijn. Mocht u desondanks menen dat wij inbreuk maken op uw rechten verzoeken wij u ons dit per email te laten weten, zodat wij de gebruikte foto of afbeelding kunnen verwijderen.